2019 m. gruodžio 11 d. Europos Komisija pristatė Komunikatą dėl Europos žaliojo kurso (COM(2019)0640), kuriame teikiama išsami vizija, kaip iki 2050 m. Europa turėtų tapti neutralaus poveikio klimatui žemynu, tiekdama švarią, įperkamą ir saugią energiją.

UAB “Genys” laikydamasis Žaliojo kurso, atliko atsinaujinančių energijos šaltinių įrengimo galimybių studiją, kuri paskatino pasinaudoti Aplinkos projektų valdymo agentūros (APVA) subsidija, skirta saulės elektrinės įrengimui. Pabaigus jau pradėtą įgyvendinti projektą, UAB “Genys” ant pastato stogo turės 61 kW galios saulės elektrinę.

Labai džiaugiamės, kad turime galimybę prisidėti prie šiltnamio efektą sukeliančių dujų išmetimo mažinimo ir švaresnės mūsų visų ateities!

1

2

3