MITSUBISHI Heavy Industries šilumos siurblys oras-vanduo 8 kW FDCW71VNX

Trumpas aprašymas

    Karšto vandens temperatūra 65oC

Maksimali srauto linijos temperatūra yra 65°C laipsniai, kai naudojamas didelės  talpos pagalbinis elektrinis šildytuvas, kaip standartinės įrangos atsarga. Užtikrinamas sistemos pajėgumas – atlaikyti nepastovaus ir pernelyg karšto vandens naudojimą. (58°C temperatūra pasiekiama naudojant tik kompresorių).

    Energijos taupymas

Dažnio keitiklio valdomo kompresoriaus dėka, sumažėja kasmetinės išlaikymo kainos. Kompresoriaus pajegumas valdomas pagal poreiki. Taip buvo pasiektas aukščiausias pramoninis efektyvumo koeficientas COP 4.08~4,44 (lygio) šildymo operacijoje. Tai leidžia taupiai, ekonomiškai  šildyti patalpas.

Kompleksinis projektavimas
Kompaktinis dydis (600×650 mm), kuris pasiektas integravus karšo vandens akumuliacinę talpą ir sanitarinį mazgą kartu su vandens šilumokaičio vidiniu bloku (tik modeliuose HMA100V1/V2 ir HMA100VM1) . Elektros instaliavimo ir vamzdynų darbai yra paprastesni dėka integruoto vidinio bloko dizaino.

     Išoriniai šilumos šaltiniai
Yra galimybė prijungti išorinius šilumos šaltinius, kaip saulės energijos kolektorių.

Dugno apledėjimo prevencijos funkcija
Šildymo metu ant šilumos siurblio lauko bloko kaupiasi kondensatas (ypač šaltuose regionuose), kuris prišąla prie lauko bloko dugno, nesant dugno ar esant nepakankamos kaitinimo galios šildytuvui gali sugadinti lauko bloko šilmokaitį. „Mitsubishi heavy industires“ šilumos siurbliuose, kaip standartinė įranga yra įtraukta dugno apledėjimo prevencijos funkcija.

   Sterilizacija
Galimi įvairūs sterilizavimo temperatūros parametrai, atsižvelgiant į kiekvienos šalies reikalavimus.

   Tiekiamo vandens slėgis
Vandens tiekimo slėgis dušui ir vandens maišytuvams kituose namo aukštuose nesumažės, nes naudojamas tiesioginis vandens tiekimas. Kadangi, nenaudojamas vanduo iš rezervuaro, vandens slėgis bei kokybė yra išsaugojama. Taip pat, sumažėja galimybė legionelės bakterijoms daugintis. (Jeigu yra naudojami kitų gamintojų akumuliacinės talpos, galimas vandens slėgio sumažejimas dušuose ir vandens maišytuvuose, kai jie naudojami tuo pačiu metu.)

   Tylus režimas
Įjungus tyliojo režimo funkciją galima sumažinti garso lygį lauko bloke šildymo metu, mažinant kompresoriaus ir ventiliatoriaus greitį. Šią operaciją galima įjungti/išjungti su valdymo pulteliu.

Elektros sąnaudos budėjimo rėžime 0,8
COP: 3.33

Šaldo lauko temperatūros ribose: – 15°C ~ + 43 °C

Šildo lauko temperatūros ribose: -20°C ~ + 43 °C

FDCW71VNX A

MITSUBISHI Heavy Industries šilumos siurblys oras-vanduo 8 kW FDCW71VNX.

Šilumos siurblys oras-vanduo — tokia sistema, kuri gali pasiūlyti šildymą, vandens pašildymą bei aušinimą. Šilumos siurblio veikimo principą galima apibrėžti/pavaizduoti/pateikti/ iliustruoti taip:
1. Lauko vienetas susigrąžina šilumos energiją per lauko orą (šilumos šaltinis) ir kompresorius suspaudžia orą, taip padidindamas jo temperatūrą.
2. karšta aušinimo medžiaga (dujų pavidalu) yra nukreipiama į vidinį bloką.
3. aušinimo medžiaga perduodama šilumą vandeniui, kuris pasiskirsto patalpos klimato sistemoje.
4. aušinimo medžiaga (dabar skysčio pavidale) nukreipiama/grįžta atgal į išorinį bloką ir procesas kartojasi iš naujo.

Pakeitus visą aušinimo/vėdinimo ciklą, aušinimo medžiaga, remiantis šilumos siurblio teorija, šioje sistemoje susigrąžina šilumos energiją iš vandens ir atiduoda ją lauko orui.
Vidinis blokas automatiškai, remdamasis vidinio jutiklio temperatūros parodymais, nustato kada lauko blokui išleisti ar neišleisti šilumą iš sistemos. Papildomam šilumos poreikiui patenkinti, vidinis blokas gali naudoti papildomą šilumą iš elektrinio vandens šildytuvo ar bet kokio papildomai prijungto šilumos šaltinio.

Šilumos siurbliai oras – vanduo veikia pagal tokį  principą:

1. Lauko vienetas susigrąžina šilumos energiją per lauko orą (šilumos šaltinis) ir kompresorius suspaudžia orą, taip padidindamas jo temperatūra.

2. Karšta aušinimo medžiaga (dujų pavidalu) yra nukreipiama į vidinį bloką.

3. Aušinimo medžiaga perduodama šiluma vandeniui, kuris pasiskirsto patalpos klimato sistemoje.

4. Aušinimo medžiaga (dabar skysčio pavidale) nukreipiama grižta atgal į išorinį bloką ir procesas kartojasi iš naujo.

Vidinis blokas automatiškai, remdamasis vidinio jutiklio temperatūros parodymais, nustato kada lauko blokui išleisti ar neišleisti šilumą iš sistemos. Papildomam šilumos poreikiui patenkinti, vidinis blokas gali naudoti papildomą šilumą iš elektrinio vandens šildytuvo ar bet kokio papildomai prijungto šilumos šaltinio.

MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES šilumos siurbliai daug dėmesio skiria mus supančiai aplinkai, saugo gamtą. MITSUBISHI šilumos siurblių gamintojai, diegdami pažangius inžinerinius patobulinimus, siekia dar didesnio energetinio efektyvumo. Įspūdingi įrangos parametrai bei puikios energijos taupymo savybės pasiekiamos naudojant efektyvesnį šilumokaitį ir aukšto efektyvumo DC elektros variklius.

Translate »