saldymo agentai

Naujas F-dujų reglamentas, kuris įsigaliojo nuo 2015 sausio 1d. ir nustato apribojimus tam tikrų HFC šaltnešių naudojimui tam tikrose sistemose. R404A VAP yra 3922, todėl jis patenka į šaltnešių grupę, kurių VAP>2500. Šie šaltnešiai yra labiausiai akcentuojami naujajame reglamente. Pagrindinės reglamento nuostatos turės labai didelę įtaką R404A naudojimui:

1) Nuo 2018 metų prasideda reikšmingas HFC šaltnešių kiekio mažinimas rinkoje. Tai sumažins HFC tiekimą nuo 100% 2015 metais iki 21% 2030 metų.  Pagrindinis tokių šaltnešių kiekio patiekimo į rinką sumažinimas 37% turi įvykti 2018 metais.

2) Nuo 2020 metų bus uždraustas šaltnešių, kurių VAP yra 2500 ar didesnis, naudojimas naujose stacionariose šaldymo sistemose. Išlyga taikoma sistemoms, kurios yra skirtos šaldyti produktus iki -50°C.

3) Nuo 2020 metų bus uždraustas šaltnešių, kurių VAP yra 2500 ar didesnis, naudojimas remonto ir priežiūros tikslais, jei sistemoje tokio šaltnešio yra daugiau kaip 40T CO2 ekvivalento (pvz. R404 40T=10kg).  Tai yra netaikoma karinėms sistemoms ir sistemoms, kurios yra skirtos šaldyti produktus iki -50°C.

4) Iki 2030 metų yra leidžiamas naudoti išvalytas, pakartotinai regeneruotas R404A remonto ir priežiūros tikslais.

5) Nuo 2015 sausio 1d. pasikeitė nuotėkio aptikimo ribų reikalavimai: nuo 3kg, 30kg ir 300kg į 5T, 50T ir 500T COekvivalentus. Nuo 2015 sausio 1d. R404A užpildytose sistemose, kurių šaltnešio kiekis 127kg ar daugiau, reikalinga sumontuoti stacionarias automatinio nuotėkio aptikimo sistemas.

Ateities galimybės su R404A

HFC šaltnešių naudojimo mažinimo pradžia prasidėjo 2009- 2012m., kada buvo paskaičiuota pagrindinis kiekis, tiekiamų į rinkas HFC šaldymo agentų CO2 ekvivalentas tonomis ir kurios buvo apskaičiuotos pagal įvairių šaltnešių VAP. 2016m. ir 2018m. į rinkas leidžiami patiekti kiekiai sumažėja atitinkamai 7% ir 37% nuo apskaičiuotų 2009 metais. Be to, pirmą kartą nuo 2017m, šaldymo agento kiekis, atvykstantis su užpildyta šaltnešiu įranga, iš ES nepriklausančių šalių, turi būti įtrauktas į kvotas, kurių kiekis gali sudaryti apie 10% naudojamo kiekio. Ši reglamento dalis neuždraudžia jokio šaldymo agento, tačiau bendras patiekiamas rinkai kiekis per metus turi išlikti maksimalus leidžiamas. Ši asignuota kvota leidžia patiekti į rinką bendrą ribotą kiekį CO2 ekv Tonų, tačiau patiems galima nuspręsti, kokį produktų asortimentą pasirinkti. Primityviai aiškinant- tai reiškia, jog yra galimybė tiekti didesnius kiekius šaltnešio su mažesniu VAP, lyginant su didesnį VAP turinčiu šaltnešiu R404A.

Nėra tiksliai žinoma kokią įtaką R404A šaltnešiui turės šių kvotų mažinimas 2016, 2017 ir 2018 metais, išskyrus tai, jog naudojimas aukšto VAP šaltnešio, tokio kokį turi R404A, privalės būti mažinamas šiame periode ir negalės būti tiekiamas į rinką tokiais mąstais,  kaip yra tiekiama šiandiena.

Tai gali būti pasiekta įvairiomis priemonėmis: geresnė nuotėkio prevencija ir aptikimas, atsisakymas naudoti R404A naujose sistemose, pakeičiant jį mažesnį VAP turinčiu šaltnešiu,  R404A keitimas esamose sistemose į mažesnį VAP turintį šaltnešį. Išėmimo iš rinkos greitis bus įtakojamas tų rinkos dalyvių , kurie 2017 – 2018 metais vis dar pirks R404A šaltnešį.

Ar reikėtų naudoti R404A naujuose įrenginiuose?

Visi, kas šiuo metu montuoja įrangą su šaltnešiu R404A, turės įrangą pritaikyti mažesnį VAP turintiems šaltnešiams per artimiausius penkerius metus. Tikėtina, kad tai turės būti atliekama anksčiau savaiminio sistemos susidėvėjimo. Reikėtų gerai pasvarstyti, ar ekonomiškai apsimoka R404A naudojimas naujuose įrenginiuose ir pagalvoti apie mažesnį VAP turinčių šaldymo agentų naudojimo alternatyvas.

Kokie kiti šaltnešiai, kurių VAP viršija 2500? 

Šios nuostatos siejamos su R404A, kaip labiausiai paplitusiu šaltnešiu šaldymo sistemose, tačiau tai turėtų būti taikoma ir kitiems šaltnešiams, kurių VAP>2500. Tokie kaip R507, R422A, R422D, R434A ir R428A.

Ką šiuo metu vertėtų daryti galutiniam vartotojui ir tiekėjui?

ARCIB pataria atkreipti dėmesį į įrangos gamintojų, šaltnešių gamintojų ir tiekėjų turimas kvotas ir galimybes tiekti R404A ateityje. Pasidomėti tinkamiausia alternatyva planuojamai šaldymo sistemai su šaltnešiais kurie turi mažesnį VAP.

 

Keletas naudingų nuorodų su daugiau informacijos:

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014R0517&from=LT

http://www.epeeglobal.org/documents/

http://ec.europa.eu/clima/policies/f-gas/documentation_en.htm

http://www.fluorocarbons.org/the-f-gas-legislation/implementation-and-compliance/fgas-regulation-library