UAB “Genys” suprojektavo, sumontavo ir paleido veikimui šaldymo įrangą su 2 atskiromis pastato vėdinimo ir šaldymo sistemomis su tarpiniu šaltnešiu.

Vėdinimo sistemos šaldymo galia 1100 kW, pastato šaldymo sistemos galia 251 kW.

Yra numatytas atliekinės šilumos surinkimo ir grąžinimo nuo šalčio mašinų kontūras, kurio šiluma bus panaudojama patalpų sausinimui, pirminiam vandens pašildymui ruošiant karštą vandenį bei pastato šildymui. Šalčio mašinos įrengtos šalia pastato,  pravedus technologinį tarpinio šaltnešio vamzdyną nuo šilumos punkto iki šalčio mašinų po važiuojamąja kiemo dalimi.

Džiaugiamės galimybe, pasitelkiant savo patirtį ir inovatyvias technologijas, prisidėti prie tvaraus, modernaus Kauno kūrimo.

 

2