GENIUKAS2

 

Nuo 2017m.  vidurio, dėl įvestų importo kvotų iš trečiųjų šalių, ženkliai pradėjus kilti sintetinių šaldymo agentų (freonų) kainoms Lietuvoje ir visoje Europoje, vis labiau Lietuvos užsakovams pramonėje ir komercijoje tampa patrauklesnės šaldymo sistemų technologijos su natūraliais šaldymo agentais.  Šaldymo sistemų su natūraliais šaldymo agentais investicinė kaina yra ganėtinai didesnė, lyginant su įprastinėmis šaldymo sistemomis, jų valdymas, kvalifikaciniai reikalavimai priežiūrą atliekantiems technikams yra didesni, tačiau pačio šaltnešio kaina yra ženkliai mažesnė, jis yra natūralus .

Kaip rodo patirtis, eksploatuojant šaldymo sistemas, šaldymo agento nuotėkis, per veržlinius , flanšinius sujungimus, nesandarumus atsirandančius dėl perteklinės įrengimų vibracijos dar yra gana dažnas, o paskutiniu metu ir labai skaudus finansiškai.  Ypač tai yra aktualu, kada šaldymo sistema aptarnauja įrenginius, kurie dirba agresyvioje aplinkoje, kur varinės baterijos yra veikiamos įvairų rūgščių- tai pieno produktai, įvairios kulinarijos gaminiai, mėsos produktų apdirbimo patalpos. Laikui bėgant, išgarinimo baterijos koroduoja ir tampa nesandarios. Naudojant natūralius šaldymo agentus, šaldymo sistemai yra taikomi lengvesni aplinkosauginiai priežiūros reikalavimai, retesnės patikros sandarumui, mažesni nuostoliai įvykus nesandarumo atvejui dėl šaldymo agento kainos.

UAB ‚Genys“ aktyviai dalyvauja rinkoje , siūlydamas ir diegdamas ekologiškas šaldymo sistemas su natūraliais šaldymo agentais ir jų priežiūra garantiniu bei po garantiniu laikotarpiu, jas eksploatuojant. Įmonė jau dabar yra sukaupusi didelę patirtį diegiant ir eksploatuojant  šaldymo sistemas dirbančias vien su angliarūgšte R744, kaskadines šaldymo sistemas, sistemas dirbančias su amoniaku.

Iki 2017m. pabaigos UAB Genys jau yra sumontavęs ir paleidęs eksploatacijon virš 30 objektų, kuriuose vienas iš šaldymo agentų yra angliarūgštė R744 ir/arba amoniakas R717 .

UAB “Genys“  šiuo metu rekonstruoja MEGA prekybos centro Kaune šaldymo sistemą, kur po rekonstrukcijos šaldymo sistema taps ‚žalia‘ ir joje cirkuliuos vien natūralus šaldymo agentas- angliarūgštė CO2 (744) .  Tai bus didžiausia ekologiška  šaldymo sistema įdiegta prekybos centre su natūraliu šaldymo agentu Lietuvoje.