alco controls

Emerson atliko ne vieną tyrimą, skirtą įvertinti propano (R290) nuotėkio rizikos galimybes. Atliktų tyrimų dėka, Emerson pateikė ALCO Controls sistemos komponentų asortimentą, skirtų saugiam naudojimui su propano (R290) šaldymo agentu.

Norint išsirinkti ALCO Controls sistemų komponentus, reikia įvertinti ar šaldymo sistemoje bus naudojami mechaniniai, ar elektroniniai, kadangi šiems komponentams yra  nustatomi skirtingi reikalavimai.

Mechaniniai sistemų komponentai, neturi elektrostatinio krūvio, todėl jiems nėra taikoma ATEX direktyva (dėl propano nuotėkio rizikos galimybės).

alco mechanininiai komponentai

Tuo tarpu elektriniai ALCO Controls sistemų komponentai, turi elektrostatinį krūvį, kas lemia, kad jiems yra taikoma ATEX direktyva, kurioje svarbu atkreipti dėmesį į didžiausią leistiną darbinę įtampą/srovę (V). Taip pat, pagal EN/IEC 60335-2-40/89 yra išskiriama, kad jei šaldymo sistemoje maksimalus propano užpildymo kiekis yra iki 150 gr., ATEX direktyva nėra taikoma elektriniams šaldymo sistemos komponentams.

alco elektroniniai komponentai